ČLANOVI AŠK- a ZADAR KOJI SU IZABRANI ZA NAJBOLJE SPORTAŠE GRADA ZADRA

1978. godine. Vilma Galešić

1984. godine. Kornelija Matešić

1985. godine. Kornelija Matešić

1987. godine. Slobodan Crnokrak

1988. godine. Jasminka Banović

1989. godine. Slobodan Mijolović

1990. godine. Slobodan Mijolović

1994. godine. Slobodan Mijolović

1995. godine. Slavica Vulin

1996. godine. Ivana Grubić

1998. godine. Vanja Saratlija

2000. godine. Jelena Jurlina Ašk Zadar – najbolja ekipa.

2002. godine. Jelena Jurlina Ašk Zadar – najbolja ekipa.

2011. godine. Ines Ikić Ašk Zadar – najbolja ekipa.