Limači i limačice

LIMAČI


50 m – Šime Knez – (1997.) – 7.58 – Čakovec – Croatia – 05. 07. 2008.
60 m – Luka Buljat (2005.) – 8.58 – Split – Croatia – 19. 03. 2016.
100 m – Dominik Selin – (2011.) – 15.78 – Zadar – 22. 05. 2022.
150 m – Luka Buljat – (2005.) – 21.70 – Split – Croatia – 18. 06. 2015.
200 m – Luka Buljat –(2005.) – Split – Croatia – 18. 06. 2015.
300 m – Paulo Franov- (2002.) – 48.07 – Split – Croatia – 21. 12. 2003.
4 x 50 m – ( Svorcina, Dukić, Batur, Knez ) – 30.45 – Čakovec – Croatia – 05. 07. 2008.
4 x 100 m – ( Svorcina, Dukić, Batur, Knez ) – 1.01,20 – Čakovec – Croatia – 06. 07. 2008.
Skok uvis – Renco Svorcina – (1998.) – 1.40 m – Split – Croatia – 05. 06. 2009.
Skok udalj – (Zona odraza ) – Renco Svorcina – ( 1998.) – 4.72 m – Split – Croatia – 06. 06. 2009.
Bacanje loptice (200 g ) – Ivan Dukić – ( 1997.) – 43.68 m – Čakovec – Croatia – 06. 07. 2008.
Bacanje vortexa (130 g) – Luka Buljat – (2005.) – 43.11 m – Čakovec – Croatia – 14. 05. 2016.
Troboj – Luka Buljat – (2005.) – 892 boda – Čakovec – Croatia – 14. 05. 2016.

LIMAČICE

50 m – Katarina Strgačić- (1999.) – 7.92 – Split – Croatia – 05. 06. 2009.
50 m – Glorija Žilić- ( 1998.) – 7.92 – Split – Croatia – 05. 06. 2009.
60 m - Glorija Žilić – (1998.) – 9.56 – Zagreb – Croatia – 28. 09. 2008.
100 m – Karla Žilić – (2010.) – 14.75 – Makarska – Croatia – 23. 05. 2021.
150 m – Glorija Žilić – ( 1998.) – 22.06 – Split – Croatia – 05. 06. 2009.
200 m – Lucija Ivanac – (2001.) – 31.02- Split – Croatia – 22. 12. 2012.
400 m – (Visoki start ) – Tina Meštrović- (1999.) – 1.12.04- Čakovec- Croatia – 22. 23. 05.2010.
4 x 50 m – (T.Meštrović, Kresović, G.Žilić, Strgačić ) – 29.44 – Split – Croatia – 05. 06. 2009.
4 x 100 m – ( Strgačić, Kresović, G. Žilić, T. Meštrović ) – 58.39 – Split – Croatia – 06. 06. 2009.
Skok uvis – Petra Bikić – (1998.) – 1.32 m – Split – Croatia – 06. 06. 2009.
Skok udalj- (Zona odraza ) – Ivona Babić – (1997.) – 4.67 m – Čakovec – Croatia – 05. 07. 2008.
Bacanje loptice ( 200 g ) – Josipa Lukić – (1997.) – 35.18 m – Čakovec – Croatia – 05. 07. 2008.
Bacanje vortexa (130 g ) – Lana Marija Čop – (2011.) – 34.00 m – Zadar – Croatia – 22. 05. 2022.
Troboj – Karla Žilić – (2010.) – 853 boda – Varaždin – Croatia – 01. 05. 2021.
Četveroboj – Tina Meštrović – (1999.) – 1 964 boda – Čakovec – Croatia – 22. 23. 5. 2010.

Upisi