O klubu

Ustroj kluba i popis članova upravnog i nadzornog odbora, stegovne komisije te popis članova skupštine.

userUpravni odbor

Predsjednik:  Krsto Baljak

Dopredsjednik:  Renato Pilipović

Tajnica:  Ljiljana Miletić Sorić

Članovi :

Slavica Vulin

Predrag Saratlija


userNadzorni odbor

Predsjednica - Ana Vidaković Meter

Članovi :

Marin Pijaca

Jadranka Antić

  


userČlanovi Skupštine

Milan Mandić

Branka Mijolović

Ivica Šola

Matea Baričević

Katarina Gašparović

Ana Vidaković Meter

Marin Pijaca

Jadranka Antić

Domagoj Šola

Tomislav Saratlija

Predrag Saratlija

Hrvoje Madžar

Helena Vulić

Petra Peričić Torbarina

Radojka Franzotti

Velimir Vincens

Benito Pucar

Tomislav Šola

Krsto Baljak

Nebojša Belić

Aldo Sjauš

Snježana Sjauš

Miloš Medić

Emilijo Krstić

Jakov Zurak