Mlađi kadeti i kadetkinje

MLAĐI KADETI


50 m – Šime Knez – ( 1997.) – 7. 50 - Varaždin – Croatia – 05. 09. 2009.
60 m –Dorijan Jurešić ( 2010. ) – 7,89 – Čakovec – Croatia – 17. 6. 2023. 
100 m – Mate Mišković – (2000.) – 12.51 – Split – Croatia – 21. 12. 2013.
200 m – Edmond Bralić – (2000.) – 26.37 – Split – Croatia – 10. 05. 2013.
300 m – Ivan Dukić – (1997.) – 44.25 – Split – Croatia – 10. 05. 2010.
400 m ( Visoki start ) – Karlo Fabijan- (1997.) – 1.02.82 – Čakovec – Croatia – 19. 06. 2010.
600 m – Ivan Dukić- ( 1997.) – 1.43,42 – Čakovec – Croatia – 23. 05. 2010.
80 m – Prepone (h= 0,762 /d = 7.5 m ) – Dorijan Jurešić – 12,63  - Čakovec – Croatia – 18. 6. 2023. 
200 m – Prepone ( h =0.762 /d = 35 ) – Emilio Pucar – (2007.) – 27.83 – Varaždin – Croatia – 28.06.2020.
4 x 50 m – ( Knez, Svorcina, Dukić, Fabijan ) – 26,28 – Čakovec – Croatia – 19. 06. 2010.
4 x 60 m – ( M.Mišković, Santini, Bralić, I.Mišković ) – 31.35 – Zagreb – Croatia – 22. 06. 2013.
4 x 60 m – Mix – ( Kate Nižić, Adžić, Iva Grbić, Pucar ) – 31.97 – Zagreb – Croatia – 20. 06. 2020.
4 x 200 m – ( I.Mišković, Bralić, Santini, M. Mišković ) – 1.48,91 – Zagreb – Croatia – 23. 06. 2013.
4 x 200 m – Mix – ( Kate Nižić, Adžić, Iva Grbić, Pucar ) – 1.50.92 – Zagreb – 20. 06. 2020.
Skok uvis – Dorijan Jurešić ( 2010. ) – 1.60 m  - Zagreb – Croatia – 16. 09. 2023.   
Skok udalj – ( Zona odraza ) – Roko Prtenjača – (1995.) – 5.80 m – Zadar – Croatia – 15. 11. 2008.
Bacanje loptice (200 g ) – Ivan Dukić – (1997.) – 51.46 m – Varaždin – Croatia – 05. 06. 2009.
Bacanje vortexa (130 g) – Ivan Dukić- (1997.) – 57,29 m – Čakovec – Croatia – 19. 06. 2010.
Bacanje kugle ( 2 kg ) – Ivan Dukić – ( 1997.) – 13.51 m – Čakovec – Croatia – 19. 06. 2010.
Bacanje kugle ( 3 kg ) – Dino Čirjak – (2001.) – 12.51 m – Sinj – Croatia – 25. 10.2014.

Četveroboj – Dorijan Jurešić ( 2010. ) – 1 914 bodova – Zagreb – Croatia – 30. 04. 2023. 

Petoboj – Ivan Dukić – (1997.) – 2 770 bodova – Čakovec – Croatia – 22. 23. 5. 2010.


MLAĐE KADETKINJE


50 m – Dalmira Kurtov – (1996.) – 7.17 – Varaždin – Croatia – 05. 09. 2009.
60 m – Luna Mandić – (2008.) – 8.16 – Čakovec – Croatia – 19. 06. 2021.
100 m – Luna Mandić – (2008.) – 13.04 – Varaždin – Croatia – 26. 06. 2021.
150 m – Paola Borović – (1995.) – 20,82 – Čakovec – Croatia – 06. 07. 2008.
200 m – Luna Mandić – (2008.) – 26,61 – Čakovec – Croatia – 20. 06. 2021.

300 m – Karla Žilić ( 2010. ) – 42,87 – Čakovec – Croatia – 17. 06. 2023. 
400 m (Visoki start ) – Sara Medvidović – ( 2002.) – 1.00,71 – Zagreb – Croatia – 20. 06. 2015.
600 m – Ena Župan – (1994.) – 1.43,12 – Zadar – Croatia – 01. 12. 2007.

80 m Prepone ( h = 0,732 m / d = 7,5 m ) Karla Žilić (2010. ) – 12,22 – Zagreb – Croatia -1. 07. 2023. 

200 m Prepone ( h = 0,762 m / d = 35 m ) – Karla Žilić ( 2010. ) – 29,20 – Čakovec- Croatia – 17. 06. 

2023. 
4 x 60 m – ( M.Zubčić, Krpeta, E.Nižić, Mandić ) – 32.35- Čakovec – Croatia – 19. 06. 2021.
4 x 60 m – Mix – ( Kate Nižić, Adžić, Iva Grbić,Pucar ) – 31.97 – Zagreb – Croatia – 20. 06. 2020.
4 X 200 m – ( A. Dušević, P. Sorić, M. Ćurković , Medvidović ) – 1.53.50 – Zagreb – Croatia – 21. 06.2015.
4 x 200 m – mix – ( Kate NIžić, Adžić, Iva Grbić, Pucar ) – 1.50.92 – Zagreb – Croatia – 20. 06. 2020.
Skok uvis – Sara Medvidović – ( 2002.) – Sara Medvidović – 1.63 m – Zagreb – Croatia – 21. 06. 2015.

Skok udalj ( Zona ) – Karla Žilić – 5,50 m – Čakovec – Croatia – 18. 06. 2023. 
Bacanje kugle (2 kg ) – Anita Odžaković – (2006.) – 12.62 m – Split – Croatia – 16. 06. 2019.
Bacanje kugle (3 kg ) – Anita Odžaković – ( 2006. ) – 10.50 m – Split – Croatia – 25. 05. 2019.
Bacanje loptice (200 g ) – Ana Maria Ćurković – (1994.) – 45.56 m – Zagreb – Croatia – 23. 06. 2007.
Bacanje vortexa (130 g) – Cvita Klarić – (2009.) – 59.10 m – Varaždin – Croatia – 18. 06. 2022.
Četveroboj – Karla Žilić ( 2010. ) – 2 444 boda – Zagreb – Croatia – 30. 04. 2023. 
Petoboj – Marta Batur – (1998.) – 2 708 bodova – Varaždin – Croatia – 7. 8. 05. 2011.

Upisi