Mlađi kadeti i kadetkinje

MLAĐI KADETI


60 m – Paulo Franov – (2002.) – 8.43 – Rijeka – Croatia – 25. 01. 2014.
55 m – Prepone (h= 0,762 m /d = 7.5 m ) – Emilio Pucar – (2007.) – 9.14 –Zagreb – Croatia – 09. 02.
2020.
200 m – Emilio Pucar – ( 2007.) – 26.60 – Zagreb – Croatia – 09. 02. 2020.
Skok uvis – Domagoj Brodar – (2005.) – 1.46 m – Rijeka – Croatia – 18. 02. 2018.
Skok udalj ( Zona odraza) – Emilio Pucar – (2007.) – 5.21 m – Zagreb – Croatia – 23. 02. 2020.
Bacanje kugle (3 kg) – Emilio Pucar – (2007.) – 9.56 m – Zagreb – 23. 02. 2020.
Četveroboj – Emilio Pucar- (2007.) – 1 570 bodova – Zagreb – Croatia – 23. 02. 2020.

MLAĐE KADETKINJE


60 m – Katarina Strgačić- ( 1999.) – 8.15 – Zagreb – Croatia – 25. 02. 2012.

55 m – Prepone ( h = 0,762 m / d = 7,5 m ) – Karla Žilić – ( 2010. ) – 8, 97 – Zagreb – Croatia – 26.02.2023.

200 m – Mare Mijolović – (2007.) – 31.44 – Zagreb – Croatia – 09. 02. 2019.

400 m – Karla Žilić – ( 2010. ) – 1.03,27 – Zagreb – Croatia – 26. 02. 2023.
Skok uvis – Andrijana Ćoso – ( 2007.) – 1.59 m – Zagreb – Croatia – 09. 02. 2020.
Skok uvis – Iva Grbić – (2007.) – 1.59 m – Zagreb – Croatia – 09. 02. 2020.
Skok udalj ( Zona odraza) – Paola Borović - ( 1995.) - 5.15 m – Zagreb – Croatia – 26. 01. 2008.
Bacanje kugle (2 kg) – Klara Pavlović –(2002.) – 11.63 m – Rijeka – 21. 02. 2015.
4 x 200 m – ( Grbić, Golem, Krpeta, K. Nižić ) – 2.01,41 – Zagreb – Croatia – 09. 02. 2020.

Četveroboj – Natali Barišić – ( 2011. )  - 2 408 bodova – Zagreb –  Croatia - 25. 02. 2024. 

Upisi