ČLANOVI AŠK- a ZADAR KOJI SU IZABRANI ZA NAJBOLJE SPORTAŠE GRADA ZADRA

1978. g. – VILMA GALEŠIĆ
1984. g. -   KORNELIJA MATEŠIĆ
1985. g. - KORNELIJA MATEŠIĆ
1987. g. - SLOBODAN CRNIKRAK
1988. g. - JASMINKA BANOVIĆ
1989. g. - SLOBODAN MIJOLOVIĆ
1990. g. - SLOBODAN MIJOLOVIĆ
1994. g. - SLOBODAN MIJOLOVIĆ
1995. g. - SLAVICA VULIN
1996. g. - IVANA GRUBIĆ
1998. g. - VANJA SARATLIJA
2000. g. - JELENA JURLINA
2002. g. - JELENA JURLINA
2010. g. - INES IKIĆ

2020. g.- VERONIKA  ŠOKOTA

2021. g.- VERONIKA  ŠOKOTA


NAJBOLJA ŽENSKA EKIPA

2000. g. – AŠK ZADAR
2002. g. – AŠK ZADAR
2010. g. – AŠK ZADAR
2011. g. - AŠK ZADAR


NADA GODINE

2006. g. – STIPE ŽUNIĆ

Upisi