HRVATSKI REKORDI U VLASNIŠTVU ATLETIČARA AŠK-a ZADAR NA OTVORENOM

MLAĐI KADETI
200 m Prepone – (h = 0.762 m /d = 35 m ) – Emilio Pucar – ( 2007. ) – 27.83 – Varaždin – Croatia – 28.
06. 2020.


MLAĐE KADETKINJE 

80 m Prepone ( h = 0762 m / d = 7,5 m / 5. prepona )  – Karla Žilić ( 2010. ) – 12,22 – Zagreb- Croatia – 

1. 07. 2023. 


KADETI
80 m Prepone – ( h = 0.762 m / d = 7.5 m ) – Hrvoje Perica – ( 1981. ) – 10,81 – Pula – Croatia – 05. 10.
1996.

MLAĐI JUNIORI
Skok uvis – Hrvoje Fižuleto – ( 1963. ) – 2.15 m – Beograd – Srbija – 28. 05. 1980.
Bacanje koplja ( 800 g ) – Stipe Žunić – ( 1990. ) – 73.91 m – Split – Croatia – 19. 05. 2007.
Bacanje koplja ( 800 g ) – Stipe Žunić – ( 1990. ) – 65,27 m – Split – Croatia – 12. 05. 2007.

JUNIORI
1500 m – Borislav Dević – ( 1963. ) – 3. 41,4 – Zadar – Croatia – 10. 10. 1982.
Bacanje koplja ( 800 g ) – Stipe Žunić – ( 1990. ) – 74.32 m – Varaždin – Croatia – 28. 07. 2009.

MLAĐI SENIORI
Skok uvis – Hrvoje Fižuleto – ( 1963. ) – 2.26 m – Woluwe – Belgija – 1. 07. 1984.

SENIORI
3000 m Zapreke - Slobodan Crnokrak – ( 1963. ) – 8. 40,1 – Karlovac – Croatia – 31. 05. 1987.

KADETKINJE
4 x 100 m – ( Ostojić , Fain , B. Marinković, Kokić ) – 49.20 – Čakovec – Croatia – 14. 06. 2003.

MLAĐE JUNIORKE
60 m – Jadranka Novak – ( 1954. ) – 7.5 – Senta – Srbija – 20. 06. 1971.
Troskok – Paola Borović – ( 1995. ) – 12.83 m – Pula – Croatia – 18. 06. 2011.
4 x 60 m – ( Novak, Marcelić, Simić , Lončar ) – 29. 9 – Zadar – Croatia – 25. 07. 1970.
Bacanje koplja ( 600 g ) – Veronika Šokota – ( 2004. ) – 57.02 m – Karlovac – Croatia – 06. 06. 2021.

JUNIORKE
Bacanje koplja ( 600 g ) – Veronika Šokota – ( 2004. ) – 58.30 m – Zagreb – Croatia – 04. 09. 2022.

Upisi